Mehdi (a.s.) Ben Mehdiyim Demiyecek Sorusunun Cevabı

0 Shares
0
0
0

Sen Hz. Mehdi’sin” dediklerinde o kabul etmeyecek…”
(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Beklenen Hz. Mehdi’nin Alametleri, s. 40)

Kendisine “senin ismin budur, babanın ismi şudur, alametler sende mevcuttur” diyecekler, ancak o yine kabul etmeyecek…”
(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Beklenen Hz. Mehdi’nin Alametleri, s. 40)

Hz. Mehdi’ye, Deccaliyet’e ve dinsizlerin zulmüne karşı bizi korumazsan bütün günahımız ve dökülen kanlarımız boynunda olsun” diyecekler. Bu konuşmadan sonra (manevi sorumluluk almamak için) Hz. Mehdi manevi liderliği kabul edecektir.”

(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Beklenen Hz. Mehdi’nin Alametleri, s. 40)

Mehdi as’ın “ben Mehdiyim demeyeceğini alimlerin o’nu çıkaracağını” söyleyenlere cevabımızdır;

Mehdi (as) Rabbimiz (c.c.)’in kendisini insanlar arasından seçip Muhammed Mehdi adıyla nebi vasfıyla vazifelendirmesinden sonra 7 yıl gizli kalmış, “alimler o’nu çıkaracak” sözü sırrı ile Mehdi as’ı Rabbimizin bildirmesi ile bilen Hızır (as) ve İsa (as)’ın da vesilesi ile tebliğe başlamış 2011 yılından itibaren 1 yıl gizli tebliğden sonra açıktan tebliğine devam etmektedir. Hiç bir Peygamber’i veya Mehdi (as)’ı kendisi ortaya çıkmadıkça ben Allah’ın elçisiyim demedikçe diğer insanların ya da zahir alimlerinin bilmesi mümkün değildir. Kısaca “alimler/bilenler onu çıkaracak” sözü zahir alimleri değil Rabbimizin elçileri olan Mehdi as’ı bilen İsa (as) ve Hızır (as)’dır. Mehdi (as)’ın toplum içerisinde tanınmasına vesile olan da yine zahir alimleri değil o’nu bilen o’na iman eden inananlardır.

Hiçbir elçi vazifelendirilene kadar kendisini bilmez aynı şekilde Mehdi as da vazifelendirilene kadar kendinden haberi yoktu, ayrıca Mehdi as i âlimler tanıyacak bu doğru ancak sizin düşündüğünüz gibi zahir kitap ezber alimleri değil Hz. Ali ra nin ilim bir noktadır sözü ile Rabbimizi cc hakki ile bilen hisseden alimler tanıyacak işte bu şahsı Rabbimiz cc alim olan Nebileri Hızır as ve Isa as tarafından bilinmiş ve vazifeyi görevi onlar kendisine tebliğ etmiştir dolayısıyla Mehdi as i evet gercek âlimler yani RABBİMİZİ cc gerçekten bilen Nebiullahlar bilmişlerdir. Rabbimizin cc bildirmesi ile… Rabbimiz cc ayetinde Allah cc gaybı seçtiği elçiden başkasına bildirmez buyuruyor ve Nuaym b. Hammad da Mehdi as büyük bir gayb ile gelecek diyor dolayısıyla eğer Nebi bir şahıstan başkasının Mehdi as i tanıması imtihan sırrına, Kur-an’ın ayetine ve hadise terstir.

0 Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You May Also Like