Ahir ZamanUyanma Vakti

Rahman ve Rahim olan Allah CC’ ın adıyla İçinde bulunduğumuz ahir zamanın karanlığını, toplumun islamdan uzak halini görmek…