Mehdi AS'ı karalamak için Mahmud Efendiyi kullanan Sahte Mahmud Efendiciler - UYANIN, AYDOĞDU

Mehdi AS'ı karalamak için Mahmud Efendiyi kullanan Sahte Mahmud Efendiciler - UYANIN, AYDOĞDU

Ehli sünnet muhafızları adı altında Mahmud efendi yi kullanıp Mehdi Aleyhisselam'ı karalamaya çalışan sahte Mahmud efendi ciler

Yazının Devamı
Mehdi AS'ı karalamak için Mahmud usta Osman oğlunu Efendiyi kullanan Sahte Mahmud Efendiciler - UYANIN, AYDOĞDU

Mehdi AS'ı karalamak için Mahmud usta Osman oğlunu Efendiyi kullanan Sahte Mahmud Efendiciler - UYANIN, AYDOĞDU

Mehdi Aleyhisselam ı karalamak için Mahmud Efendiyi kullanan Sahte Mahmud Efendiciler

Yazının Devamı
Sahte Mehdi Diyen Mahmut Efendiciler UYANIN, AYDOĞDU

Sahte Mehdi Diyen Mahmut Efendiciler UYANIN, AYDOĞDU

Ehli sünnet muhafızları adı altında Mahmud efendi yi kullanıp Mehdi Aleyhisselam'ı karalamaya çalışan sahte Mahmud efendi ciler

Yazının Devamı

Sahte Mehdi Diyen Mahmut Efendiciler

Ehli sünnet muhafızları adı altında Mahmud efendi yi kullanıp Mehdi Aleyhisselam'ı karalamaya çalışan sahte Mahmud efendi ciler

Yazının Devamı
EHLİ SÜNNET BİRLİĞİ ADIYLA ORTAYA ÇIKIP, EHLİ SÜNNETE KÜFREDEN SAHTEKAR, ŞARLATANLARA  DİKKAT!

EHLİ SÜNNET BİRLİĞİ ADIYLA ORTAYA ÇIKIP, EHLİ SÜNNETE KÜFREDEN SAHTEKAR, ŞARLATANLARA DİKKAT!

Son dönemde,. Sürekli Sosyal Medya da bu yüzyılda gelmeyecek gibi ifadelerle gökte Allah c.c, yerde biz edasıyla Allah'ın yüzyılına ipotek koymaya cüret edecek kadar ileri giden ve türlü iftiralarla insanları Allah'ın c.c yolundan alıkoymaya çalışanlara Dikkat Edelim.

Peygamberimiz (sav)'in "Şüphesiz ki Allah her yüzyılın başında bu ümmete dini işlerini yenileyecek bir müceddid gönderecektir" hadisine dayanarak Mehdi as'ın Bu Yüzyılda gelmeyeceğini söyleyip Allah'ın c.c yüzyılına ipotek koyma cüretini gösteren ve insanları Allah'ın c.c yolundan alıkoymaya çalışan nasipsizler, siz inkar etsenizde Mehdî Aleyhisselâm zuhur etmiştir. Şahidimiz Rabbimiz'dir c.c.

Yazının Devamı
Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Muhammed Mehdi a.s.'ın zuhur etmiştir, Güneş batıdan doğmuştur.

Ey insanlar, Mülkün tek sahibi olan Rabbimiz c.c., rahmetiyle, Peygamber Efendimiz'i sav kitapla gönderilen peygamberlerin sonuncusu olarak vazifelendirdikten sonra, kıyamete yaklaştığımız bu zamanda da Muhammed Mehdi a.s'ı, Peygamber Efendimiz'i sav tasdik eden, nebi olarak vazifelendirmiştir. Mehdi as'ın nebi vasfıyla zuhuru güneşin batıdan doğuşudur. Muhammed Mehdi as'ın, Rabbimiz'in cc vahyiyle, tebliğ metninde ortaya koyduğu delillerden sonra, Güneşin olağan haraketinin aksine (tersten) batıdan doğacağını söyleyenlere Muhammed Mehdi as ın cevabıdır.

Yazının Devamı
Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Rabbimiz (c.c.)'in, Kur'an-ı Kerim'de haber verdiği Muhammed Mehdi (a.s.)'ın gelişine işaret eden ayetlerden bazıları şunlardır;


Yazının Devamı
Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu kimdir

Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu kimdir

Peygamberimiz (s.a.v.)'in; "Medine'den çıkacak, Mekke'den çıkacak, şarktan(doğu tarafından) çıkacak" gibi zamanımıza ulaşan hadislerle geleceğini haber verdiği Muhammed Mehdi (a.s.), Türkiye'de (Sakarya Kuzuluk'ta) doğmuş, Rabbimiz (c.c.)'in kendisini insanlar arasından seçip vazifelendirmesinden sonra, otuz beş yaşlarında, 2011 yılında, önce ev halkına tebliğ yaptıktan bir müddet sonra Medine'ye oradan Mekke'ye giderek vazifeye başlamış, ardından Türkiye'ye dönmüş; tebliğlerle ve mücadelelerle geçen yılların ardından Türkiye'den, İslâm'ın (hilafetin) battığı yer olan İstanbul'dan (ikinci Medine'den) zuhur etmiştir(tamamen ortaya çıkmıştır). Halen başta İstanbul olmak üzere tebliğin ulaştığı her yerde; insanlığı, İslâm'ın özüne, Allah'ın (c.c.) birliğine davet etmek, Allah'ın kitabını (Kur'an-ı Kerim) hakim kılmak gayesiyle, inananlarla beraber Rabbimiz (c.c.)'in emrini bütün insanlığa tebliğ vazifesine devam etmektedir.

Yazının Devamı
Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu Nebidir

Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu Nebidir

Rabbimiz (c.c.)'in, Ahzab suresinde (40. ayet) "Muhammed, adamlarınızdan hiçbirisinin babası değildir; fakat o Allah'ın Resûlü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir." buyurması, bununla beraber Muhammed Mehdi'nin Nebi vasfıyla zuhuru, insanlık için bir imtihan vesilesi olmuştur. Muhammed adı, hem Peygamberimiz (s.a.v.)'in hem Mehdi (a.s.)'ın Rabbimiz (c.c.) katındaki adıdır.

Yazının Devamı
Mehdi (a.s.) Ben Mehdiyim Demiyecek Sorusunun Cevabı

Mehdi (a.s.) Ben Mehdiyim Demiyecek Sorusunun Cevabı

Sen Hz. Mehdi’sin” dediklerinde o kabul etmeyecek…”
(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Beklenen Hz. Mehdi’nin Alametleri, s. 40)

Kendisine “senin ismin budur, babanın ismi şudur, alametler sende mevcuttur” diyecekler, ancak o yine kabul etmeyecek…”
(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Beklenen Hz. Mehdi’nin Alametleri, s. 40)

Hz. Mehdi’ye, Deccaliyet’e ve dinsizlerin zulmüne karşı bizi korumazsan bütün günahımız ve dökülen kanlarımız boynunda olsun” diyecekler. Bu konuşmadan sonra (manevi sorumluluk almamak için) Hz. Mehdi manevi liderliği kabul edecektir.”

Yazının Devamı
Dabbetül arz Kimdir (Mehdi Aleyhisselam)

Dabbetül arz Kimdir (Mehdi Aleyhisselam)

Peygamberimiz sav "Mehdi a.s.'ın başında bir sarık bulunacak, bu sarığın içinden bir adam çıkıp Mehdi'yi göstererek şöyle haykıracak: 'İşte Allah'ın halifesi Mehdi! Ona uyunuz!'" buyuruyor. Mehdi a.s.'ın sarığının içinden çıkacak adam dabbetü'l arzdır. Sarık başa, baş da akla ve ilme işaret ettiği üzere sarığın içinden yani Mehdi a.s.'ın başından yani ilminden Mehdi a.s.'ın dabbetü'l arz olduğu ortaya çıkmıştır.

Yazının Devamı
Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu Nebidir

Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu Nebidir

Her peygamber gibi, melek araciligiyla ilmi Allah cc tan alan,

Her peygamber gibi Allah cc in ıslah ettiği,
Her peygamber gibi masum olan,
Her peygamber gibi adı peygamberlerin suhufunda geçen,
Yine her peygamber gibi, nübüvvet mührü olan ve İsa as mada imam olacak olan Muhammed Mehdi as min nebi olmadığını söylemek, bir insani bütün vasiflariyla özellikleriyle anlatıp, sonrada hayır o bir insan değildir demekten farksızdır. Şahit olarak Allah cc yeter.

Yazının Devamı
Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Muhammed Mehdi, 1976 yılında Peygamberimiz'in (s.a.v.) "Mağrib memleketlerinde doğacak" hadis-i şeriflerinde de buyurduğu üzere Sakarya (Kuzuluk)'da doğmuştur. 27-28 yaşlarına kadar, babasının kendine verdiği Osman Aydoğdu adıyla insanlar arasında yaşamıştır. 27-28 yaşlarında, 2004 yılının ramazan ayından itibaren, Rabbimiz (c.c.)'in vahyiyle; yaklaşık yedi ay içerisinde Muhammed Mehdi (a.s.) olduğunu bilmiştir. Allah'ın (c.c), insanlar arasından kendisini seçip Muhammed Mehdi adıyla, nebi vasfıyla vazifelendirmesinden yedi yıl sonra da Rabbimiz (c.c.)'in emriyle; Peygamberimiz (s.a.v.) döneminde olduğu gibi birer birer, önce ailesinden ve yakınlarından başlayarak, Allah'ın(c.c.) emrini tüm insanlığa tebliğe devam etmektedir.

Yazının Devamı

"Bir"den"Bir"e

"Bir"den geldik bu hayata... "Bir"e döneceğimizi bilerek...

Yazının Devamı

Muhammed Mehdi (a.s.)'a nasıl mı iman ettim...?

MEHDİ (A.S.)'A NASIL MI İMAN ETMEK NASİP OLDU...

Rabbimizin nasibi ile 4 senedir Muhammed Mehdi a.s.'a iman ediyorum.
İman etmeden önce ailesi tarafından sevilen, çevresi tarafından iyi bir genç olarak bilinen, çevresinde en çok arkadaşı olan arkadaşları tarafından da çok sevilen biriydim.
Tabi bunlar toplumun gözünden bakılan tarafı...
Yazının Devamı

NEFSİNE KÖLE OLMA RABBİNE C.C KUL OL

Rabbimiz cc ayeti celilesinde: “ Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. (Zâriyat Süresi/56.Ayet ) “ buyuruyor.
Sahi  Nedir Kulluk?
Dönüp bakalım yaşantılarımıza yaşadıklarımıza, inandığımız gibi mi yaşıyoruz yoksa yaşadığımız gibi mi inanıyoruz..

Yazının Devamı

DAVA ERİ OLMAK

Bizleri davası üzere yürüten, davanın sahibi ve bu davayı sonuca vardıracak olan Rabbimiz' dir. (c.c) Madde ve mana aleminde ne varsa bütün herşey ona aittir. 

Mal, mülk, ilim, makam, mevki hepsi Allah' ındır. (c.c) Herşeyin sahibinin, Rabbimiz (c.c) olduğunu bilenler, benliğini nefsini farkedenler, ilmin kibrine, makamın kibrine, çokluğun kibrine, malın kibrine kapılmazlar. 

Yazının Devamı

ŞİKAYET DEĞİL BİR SİTEM VE İNSANLIĞI MEHDİ A.S.’A İMANA ÇAĞRI

Ufkumuzda dünyadan başka bir hevesin olmadığı, cebimizde onbinlarca liralık limiti olan kredi kartlarımızın olduğu, namazı iş arasında 2 dakikada kıldığımız, boş söz ve işlerle dolu bir hayatı yaşarken dava arkadaşımız olan ve sözde islam uğruna hayatını ortaya koyup tüm sevdiklerini terkederek teşkilat çalışmalarında aktif görev alan pekçok kişiyle gayet güzel muhabbetimiz vardı. Çünkü 3 eksik 5 fazla aynı karanlığın ve aldanmanın içindeydik.

Yazının Devamı

SENİ GÖRMEDEN İNANDIM VE SEVDİM YA RASUL ALLAH DİYORSAN

ADEM as döneminde yaşasaydın: şeytanın sözünü dinlediği için Allah cc ın cennetten kovduğu , iki oğlundan biri olan  Kabil in Habil i öldürdüğü bir insanın peygamber olduğuna inanıp onu sevebilirmiydin.

NUH as döneminde yaşasaydın: çölün ortasında gemi yapan, eşi ve oğlunun dahi inanmadığı, çok az sayıda toplumun aşağı gördüğü insanların inandığı, insanların deli, şaşırmış dediği bir insana peygamber olarak inanıp onu sevebilirmiydin.

Yazının Devamı

Zamanlardan bir zaman...

Peygamber Efendimiz’e (sav) savaş açanlara hiddetlendiğim zaman aynı an da cebimde ki kredi kartıyla “faiz alanda veren de Allah’a ve Resul’üne savaş açmıştır” ayetine muhattap olduğum zaman. Taştan putlara tapanlara güldüğüm, şaşırdığım zaman aynı an da giyimimi, takımımı, eğlencemi Rabbimin önüne koyup bir put haline getirdiğim zaman. Yazının Devamı

Gönderilen elçilere imtihanlarla iman

Muhammed Mehdi a.s ı hiçbir imtihan olmadan kitaplarda geçtigi gibi apaçık bekleyenler, sizi bütün elçilerin hayatını ve yaşadıkları imtihanlari görmeye davet ediyorum. Yazının Devamı

SEBEPLER PERDESİNDEN HAKİKAT GERÇEĞİNE

Sözde  Allah cc her yerde olduğunu söylediğim, imanlı olduğumu zannettiğim, şekliyle Namaz ın, açlıktan öteye bir idrakim olmadan Oruç un, zorlanarak istemeden verdiğim zekatların, ve bütün ibadetlerim le kendimi Müslüman zannettiğim gaflet halindeki İslam dan , Müslümanlıktan ; Hakikatiyle her anımı kuşatan Rabbim cc in sonsuz zatının farkındalığıyla hakiki imana , miraç ölçüsündeki namaza , bedeni açlıktan ziyade bütün azalarıyla dünya nimetlerine ve maddeye nefsin bütün isteklerine karşı mücadele de huzur veren acziyetten,Rabbim cc i bulduğum oruca, zekatın benim olandan değil onun olanı benim sonsuz saadetim için bana verdiğinden benim için vermek olduğunu hissederek vermeyi nasib ettiği ve bütün ibadetleri, her anımla ona muhtaç olduğum Rabbim cc in rızasını kazanmak hissiyatını gönlüme veren ve bu duygularla yaşamayı nasibettiği bir hayata kavuşturan Rabbim cc e sonsuz hamdüsenalar olsun.

Yazının Devamı

Onlar namazlarında Huşû içerisindeler..

Namazda yüzünüz Kabe'ye dönmüş olsa da

Gönül KABE'nizdeki putlari yıkıp BİR olan Yüce ALLAH'a cc. secde edemezseniz, Namazi gereğine uygun dosdogru kılmış olmazsiniz...

Yazının Devamı

Sözde değil , özde "İMAN"

Âl-i Imrân Sûresi / 27.Ayet

"Geceden gündüze katarsın.Gündüzden de geceye katarsın, ölüden diri çıkarır diriden de ölü çıkarırsın, dilediğini de hesapsız rızıklandırırsın."

Yazının Devamı

MEHDİ (A.S.) ' IN VASFI NEDİR?

*Allah cc ın her elçisi kendinden sonra gelecek olan elçiyi müjdelemekle vazifelidir,Peygamber efendimiz sav 200 e yakın hadisle Mehdi as ı müjdelemesi nedendir?

*Ümmetin imanı bir kefeye konsa hz. Ebubekir'in imanı diğer kefeye konsa hz.Ebubekir'in  imanı ağır gelir diyen Peygamber efendimiz sav kendisinden sonra halife olması için hz. Ebubekir'i görevlendirmemişken ahir zamanda gelecek olan Mehdi as ı 200 e yakın hadisle neden müjdelemiştir? 
Yazının Devamı

GÜZELDİR

Batılı yok sayıp da
Hak olana koştun ise,
Putlarını yıkıp da
BİR olanı seçtin ise,
Yolun da güzeldir, yürümek de.

Yazının Devamı

Düşündün mü hiç nasıl olurdu?

Güneş olsa ısıtmasa; düşündün mü hiç nasıl olurdu?
Yağmur yağsa ıslatmasa; düşündün mü hiç nasıl olurdu?
Bulut olsa gölge yapmasa; düşündün mü hiç nasıl olurdu?
Ay olsa aydınlatmasa; düşündün mü hiç nasıl olurdu?

Yazının Devamı

Sözde Namazdan, Öz'de Namaza..

Kuran-ı Kerimi açalım, orada mü"minler tarif edildiği ayetlerde yaşantımız, dünya işlerine dalmadan ya da her anında dalmama gayretiyle kıldığımız içinde göz yaşı barındıran, yakınlık barındıran huşulu namazlarımız var mı? Boş sözlerden ve işlerden yüz çevirmiş miyiz? Takımımıza mı, telefonumuza mı, arabamıza mı, boş geyiklere mi, sevgilimize mi yoksa Rabbimize mi en çok vakti ayırıyoruz?

Yazının Devamı

BEN BİLİRİM DİYEN GERÇEĞİ GÖREMEZ....

Her devirde gelen elçiyi inkar edenlere, Rabbimiz (cc.) elçiyi inkar ettiklerinden dolayi kulaklarini ve kalplerini mühürleyip, gözlerinede bir perde indirmiştir. Bu yüzden gerçeği göremeyip, inkar etmişlerdir. Bu perde, Allaha teslim olmak yerine,
Rabbimizin Mü'min Sûresi / 83.Ayet'te buyurduğu üzere;
"Peygamberleri kendilerine açık delil (ve mucize)lerle geldiği zaman, kendi yanlarındaki (beşerî) bilgilerle şımar(ıp gururlan)dılar. Sonunda (peygamberleri) alaya aldıkları şey(in cezası) kendilerini kuşatıverdi." Ayeti sırrıyla,
Kendi akıllarına ve bilgilerine güvenerek, benlikleriyle, Allah bilir diyip teslim olmak yerine, ben bilirim diyip nefsini ilah edinmiş ve şirke düşmüşlerdir.

Yazının Devamı

EY İMAN EDENLER, İMAN EDİN

Rabbimiz (cc.) Adem (as.)'dan bu yana insanlara peyderpey elçiler gönderip, Yanlız Allah'a (cc.) ibadet ve kulluk etmeleri için uyarmıştır. Gelen elçiler insanlara, gönüllerindeki farkedemedikleri ancak içten içe putlaştırdıkları, istek ve arzularını göstermek ve şirkten arındırmak için, ben Allah'ın (cc.) Elçisi'yim, bana inanın ve Yanlızca Allah'a (cc.) kulluk edin dediğinde her devirde olduğu gibi.... İnkar edenler; yalancısın, cinlenmişsin, Yazının Devamı

Sen ol Yarab...

Ey Gönlüm, O'ndan cc gayrısını hissettiğin her an için.. Sessizce ağla bu gece.. Ey gözüm, O'ndan cc gayrısını gördüğün her an için.. Sessizce ağla bu gece... Her damlan bir sığınışın olsun, Her damlan bir şükredişin olsun, Her damlan bir buluşman olsun sahibinle.. Öyle sessizce ağla ki, kendinden kaçar gibi, kum gibi güneş gibi, ay gibi... Öyle sessizce ağla ki yer gök duysun ağlayışını.. Ey Yar.. Kimine yakınsın, kimine uzak. Yazının Devamı

Allahtan başka gaybı bilen mi var?

Gönderilen elçiyi Alemlerin Rabbinden başkası bilemez, Allah'a c.c sorun. Dua ile sabır ve namaz ile Allah'tan C.c yardım dileyin diyoruz fakat insanlar hocasına, alimine, toplumun ileri gelenlerine soruyorlar.. Allah'tan C c başka ilahlar mi var ki Mehdi a.s ı (gaybı) bilsin?Allahın Halifesi Muhammed Mehdi a.s ZUHUR ETMİŞTİR. Eyy insanlar ilâhınızı seçin!! Sizi Alemlerin Rabbi olan Allah'a c.c davet ediyoruz. Yalnız O'na sığınıp sadece O'ndan ya Yazının Devamı

SİZİN HİÇ HAYATINIZ ALT-ÜST OLDU MU? BENİM OLDU..

Gerçekten habersiz , yalan olanı gerçek zannettiğim zamanlardı.Evin kapısını açtığımda güleryüzle karşılayan bir ailem , diğer akrabalarına örnek gösterilen zahiren güzel , manen bomboş bir hayat..Çevresi tarafından çokça sevilen , sevilmek için insanların nefsince yaşayan , saygı ve sevgi gibi görünen ancak bugünden bakınca her anı menfaat kokan bir hayat..Her türlü pisliği emreden bir nefisTaparcasına sevdiğim bir futbol takımıSonsuz hayat düny Yazının Devamı

Uyanma Vakti

Rahman ve Rahim olan Allah CC' ın adıylaİçinde bulunduğumuz ahir zamanın karanlığını, toplumun islamdan uzak halini görmek isteyen çok uzaklara değil gönlün ki dünya sevgisine, dünyalik uzun emellerine, mal biriktirme yarışına, cebindeki kredi kartlarına, tv, internet başında saatlerini geçirirken, iki dakikada başından attığı namazlarına baksın.Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,Onlar namazlarından gafildirler. (Maun'4-5.ayet) âyeti kerîme si n Yazının Devamı

Ayet-i celileleri ve Hadis-i şerifleri tevil eden her insana, kalbinde eğrilik var demek, çok büyük vebaldir.

Âl-i Imrân Sûresi / 7.Ayet-i celileyi delil gösterip Ayet-i celileleri ve Hadis-i şerifleri tevil eden her insana, kalbinde eğrilik var demek, çok büyük vebaldir.Sana Kitab’ı (Kur’an’ı) indiren O’dur. Onun bir kısmı muhkem (açık ve kesin) âyetlerdir ki onlar Kitab’ın anası (temeli)dır, bir kısmı da müteşâbih âyetlerdir.İşte kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve (kendi arzularına göre) yorum yapmak isteyerek, onun müteşâbih olanlarına uya Yazının Devamı

Muhammed Mehdi aleyhisselam

  Yazının Devamı

Huzur'da huzuru aramak...

Siz hiç Rabbinize hissettiğiniz yakınlığı kaybetmekten korktuğunuz için uyumamak istediniz mi... Yada sizi hayatta en mutlu eden şey Rabbimizi bir an bile olsa hissetmek oldu mu hiç... Yada bir sonra ki namaz vakti gelse de Rabbimin huzuruna çıkıp o hissiyatı yaşayım dediniz mi hiç... Yada hangi Ayet'ten bir ders çıkarayım da onu hayatıma adapte edeyim dediniz mi hiç... Siz hiç Rabbinize olan yakınlığı kaybetmemek için, acaba nefsimin han Yazının Devamı

KUDÜS HASSASİYETİMİZ

KUDÜS, biz müslümanların bir azası gibidir. KUDÜS, et ile kemiğin birbirine bağlı olduğu kadar müslümanların ayrılmaz parçası İslam aleminin manevi bağıdır. Sonuna kadar mücadele üzerimize vazifedir. Allah'ın c.c ve Rasulü'nün emanetidir. Emaneti korumak ümmetin üzerine yükümlülüktür.Bunlarla beraber biz de ümmeti Muhammed olarak,aynaya bakıp kendimizi görmeliyiz. Faiz, riya, zina, yalan, dünya sevgisi,tefecilik üzerimize yapışmış. Bu haramları n Yazının Devamı

Okuma yazma bilmeyen peygamberimiz.

Rabbimiz c.c bizleri yaşamadığımızı yazmaktan muhafaza etsin. Peygamber Efendimiz(s.a.v) okuma yazma bilmeyen biriyken Rabbimiz(c.c) ilk ayet-i celilesinde ‘’oku yaradan Rabbinin adıyla oku’’ diye buyurdu... Peygamber Efendimiz hangi kitabı okudu? Zahir gözle baktığımızda bir kitap okuya bilir miydi? Rabbimiz O'na batıni bir ilim vererek Kainat kitabını okumayı, Rabbini bilmeyi tanımayı nasıp etti. Bu yüzden Rabbimiz c.c Ayet-i celilesinde; İş Yazının Devamı

Rabbimiz c.c küfür karanlığını, Elçileriyle aydınlığa çıkarmıştır..

Peygamberimiz s.a.v gelmeden önce kapkaranlık bir toplum vardı şüphesiz. İnsanlar diliyle Allah dese de yaşamlarıyla Allah ufkundan çok uzaktı. Günahlar Allah yokmuşcasına işleniyordu.. İnsanlar içki içiyor, kumar oynuyor, yalan konuşuyor, faiz yiyor, birbirlerini arkalarından çekiştiriyordu. Puta tapanlar, kız çocuklarını diri diri toprağa gömenler ve haksız yere cana kıyanlar da cabası..

Yazının Devamı

Pis sular kabından almaz pis tadı...

Taşa su koyarsan
Elli sene ıslatır isen
Hemen taş yine baya
Hünerli taş olur değil
Yazının Devamı

Dünyadan geçemeyen, nefsinden geçemeyen, hiç bir zamanda Allahın c.c Elçisine iman edemez..

Peygamberimiz s.a.v "dünya sevgisi bütün kötülüklerin başıdır", "dünya bir çöplüktür, bir leştir." "Sakın ha dünya sizi aldatmasın" buyurduğu gibi bir çok hadis-i şeriflerle insanları dünya ufkundan, ahiret ufkuna yönlendirmeye çalışmış. Rabbimiz c.c "Ey insanlar! Haberiniz olsun ki, Allah'ın vaadi muhakkak haktır. Sakın bu dünya hayatı sizi aldatmasın,..." (FATIR/5), "Ey Muhammed! Sen onlara dünya hayatının misalini ver. Dünya hayatı, gökten ind Yazının Devamı

İki Hayat Birbirine Karışmayan Deniz Gibi

Bismillahirrahmanirrahim,“O (Allah)’dır ki iki denizi (birbirine) salmıştır. Bu(nlardan) biri tatlı, susuzluğu keser, şu (diğeri) de tuzlu ve acıdır. (Allah) aralarına bir perde ve (karışmalarını) önleyen bir engel koymuştur.” (Furkan \ 53)Elhamdülillahirabbilalemin.Bilim adamlarının Kuran-ı Kerim’in mucizelerine hayran kaldıkları bir başka ayette Furkan Süresi 53.dür. Bu ayeti kerimede geçen yer “Cebel-i Tarık boğazında, Akdeniz ile Atlanti Yazının Devamı

Sahi nedir aşk ?

Aşkı anlatabilir mi hiç insan aşkın ta kendisiyken...Karanlığın kuyularında Yusuf misali bir aydınlık, zulmün ortasında İbrahim gibi bir gül bahçesi, imkansızın ortasında Nuh gibi bir kurtuluş gemisi...Hangi kapıyı çalsam ardında olan sen, aslında ne kapı var ne çalan...Yusuf ta sen aydınlıkta, İbrahim de sen gül bahçeside, Nuh ta sensin kurtuluşta sen...Ne varım ne de yokum, ne geldim ne de gittim, ne bendim ne de sen, sessiz bir çığlık gibi duy Yazının Devamı

KUDÜS NASIL KURTULUR?

Onyıllardır işgal altında bulunan Kudüs, son gelişmelerle bir kez daha dünya gündeminde. Artık bu konuda Müslümanlar değil, insani duygulara sahip olan her canlı, İsrail zulmünden Kudüs’ün ve Filistinlilerin kurtarılması gerektiğinde hem fikir, ama nasıl?..

Yazının Devamı