Dabbetül arz Kimdir (Mehdi Aleyhisselam)

0 Shares
0
0
0

Rabbimiz (c.c.)’in Kur’an-ı Kerim’de; (Ezelde takdir edilmiş olan) “o söz’ün zuhur vakti gelince, onlara yerden bir Dâbbe çıkarırız ki o; insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını kendilerine söyleyecektir. (Artık tevbe kapısı kapanmış olup, gerçek inananla inanmayan ortaya çıkacaktır.) (Neml 82) buyurduğu varlık (insan), Peygamberimiz (s.a.v.)‘in ahir zamanda geleceğini haber verdiği Muhammed Mehdi (a.s.)‘dır. Rabbimiz (c.c.) ayeti celilesinde “Allah, mü’minleri içinde bulunduğunuz şu durumda bırakacak değildir. Nihayet, pis olanı temizden ayıracaktır. Allah, size “gaybı” da bildirecek değildir. Fakat Allah, peygamberlerinden dilediğini seçer …” (Al-i İmran 179) buyurarak peygamberlerini açıktan değil, gaybla bildirdiğini haber vermiştir. Rabbimiz (c.c.), Dâbbe kelimesiyle Muhammed Mehdi‘ye işaret etmiştir. Yerden bir Dâbbe‘nin ortaya çıkması; (“gökten inen/nuzûl eden” değil, “yerden çıkan/zuhur eden” manasında) insanlar arasından Muhammed Mehdi (a.s.)‘ın zuhur etmesidir. Rabbimiz (c.c.)’in, “Bütün görülmeyeni bilen O’dur. Allah, gizli olanı, seçtiği peygamber dışında kimseye açıklamaz. Ancak onların da ardından gözetleyiciler koyar ki, Rablerinin gönderdiklerini hakkıyla tebliğ ettiklerini bilsin. Çünkü O, onları kuşatmış ve her şeyi sayısıyla saymıştır.”(Cin 26,27,28) gibi ayetleri de açıklanan ispatın bu delillerindendir. Peygamberlerin ve Peygamberimiz (s.a.v.)’in zuhuruyla, nasıl tevbe kapısı kapanmış, iman kapısı açılmışsa, gerçek inananla inanmayan ortaya çıkmışsa, Muhammed Mehdi (a.s.)‘ın zuhuruyla da artık tevbe kapısı kapanmış olup, gerçek inananla inanmayan ortaya çıkacaktır. Şahit olarak ALLAH (c.c.) yeter.

Peygamberimiz sav “Mehdi a.s.’ın başında bir sarık bulunacak, bu sarığın içinden bir adam çıkıp Mehdi’yi göstererek şöyle haykıracak: ‘İşte Allah’ın halifesi Mehdi! Ona uyunuz!'” buyuruyor. Mehdi a.s.’ın sarığının içinden çıkacak adam dabbetü’l arzdır. Sarık başa, baş da akla ve ilme işaret ettiği üzere sarığın içinden yani Mehdi a.s.’ın başından yani ilminden Mehdi a.s.’ın dabbetü’l arz olduğu ortaya çıkmıştır. Rabbimiz’in cc Kur’anı Kerimde dabbetü’l arz adıyla, Peygamberimiz’in s.a.v. bazı hadisi şeriflerinde dabbetü’l arz, bazı hadisi şeriflerinde Mehdi adıyla haber verdiği şahıs Muhammed Mehdi a.s.‘dır. Hadisi şerifte haber verildiği üzere, dabbetü’l arz, Mehdi a.s.’ın ilmiyle ortaya çıktığı için, Mehdi a.s.’ın sarığının içinden/başının altından çıkmıştır. Peygamberimiz sav “Mehdi a.s.’ın sarığının içinden bir adam çıkacak” buyurmakla, müteşabih bir ifade ile, dabbetü’l arzın, Mehdi a.s.‘ın ilmiyle ortaya çıkacağına işaret etmiştir….

Dabbat’ül Arzın çıkışı, Güneşin Batıdan doğuşu, Mehdi as ın zuhuru.

Mehdi as‘ın ortaya koyduğu delilleri okumak için :

http://mehdialeyhisselam.istanbul/

0 Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You May Also Like