Mehdi AS’ı karalamak için Mahmud usta Osman oğlunu Efendiyi kullanan Sahte Mahmud Efendiciler – UYANIN, AYDOĞDU

0 Shares
0
0
0

MAHMUD USTA OSMANOĞLU EFENDİ’Yİ KULLANAN SAHTE MAHMUD EFENDİ CİLER

Ehli sünnet muhafızları adı altında Mahmud efendi yi kullanıp Mehdi Aleyhisselam’ı karalamaya çalışan sahte Mahmud efendi ciler

EHLİ SÜNNET BİRLİĞİ ADIYLA ORTAYA ÇIKIP,
EHLİ SÜNNETE KÜFREDEN SAHTEKAR, ŞARLATANLARA #DİKKAT!

Son dönemde,. Sürekli Sosyal Medya da bu yüzyılda gelmeyecek gibi ifadelerle gökte Allah c.c, yerde biz edasıyla Allah’ın yüzyılına ipotek koymaya cüret edecek kadar ileri giden ve türlü iftiralarla insanları Allah’ın c.c yolundan alıkoymaya çalışanlara Dikkat Edelim.
Peygamberimiz (sav)’in “Şüphesiz ki Allah her yüzyılın başında bu ümmete dini işlerini yenileyecek bir müceddid gönderecektir” hadisine dayanarak Mehdi as’ın Bu Yüzyılda gelmeyeceğini söyleyip Allah’ın c.c yüzyılına ipotek koyma cüretini gösteren ve insanları Allah’ın c.c yolundan alıkoymaya çalışan nasipsizler, siz inkar etsenizde Mehdî Aleyhisselâm zuhur etmiştir. Şahidimiz Rabbimiz’dir c.c.
Birincisi; Mehdi (a.s.) bir müceddid değil Peygamberimiz (sav)’i tasdik eden bir nebidir. Rabbimiz (c.c) elçilerini dilediği zaman diliminde gönderir ancak Mehdi (a.s.)’ın zuhuru güneş takvimine göre Peygamberimiz (sav)’le aynı döneme, yüzyıl başına tevafuk etmiştir. Peygamberimiz (sav) “Şüphesiz ki Allah bu ümmete her yüz yılbaşında bir müceddid gönderecektir” derken miladi ya da hicri demediği halde; hatta hicri takvim Peygamber Efendimiz(sav)’in vefatından sonra oluşturulduğu halde; ve Peygamberimiz(sav)’e miladi takvime göre yüzyıl başında peygamberlik verildiği halde; yine Mehdi (a.s.) Peygamberimiz (sav) gibi miladi takvime göre yüzyıl başında zuhur ettiği halde; ve Mehdi (a.s.) bir müceddid değil, Peygamberimiz (sav)’i tasdik eden bir nebi olduğu halde; Mehdi a.s.’ın bu yüzyılda gelmeyeceğini söylemenin hiç bir dayanağı yoktur. Bununla beraber Peygamberimiz (sav), Mehdi (a.s.)’ın zuhuru için şu yüzyılda veya yüzyıl başında gibi bir zaman beyanında bulunmamıştır. Peygamberimiz(sav)’in, Mehdi (a.s.)’ın hangi zamanda zuhur edeceğine dair beyanı, “deccalin fitnesi zamanında”, “kıyamete bir gün bile kalsa Allah o günü uzatır yine de Mehdi’yi gönderir” gibi hadislerinde buyurduğu üzere, kıyametin kopmasının iyice yaklaştığı bir zamanda zuhur edeceği şeklinde olmuştur. Bugün ezelde takdir edilmiş olan vakit gelmiş ve Allah(c.c)’ın Nebisi Muhammed Mehdi (a.s.) zuhur etmiştir. Allah (c.c)’ın emrini geri çevirecek yoktur. Allah(c.c)’ın emrine karşı gelmek yerine Allah(c.c)’a teslim olunuz. Aksi halde mahşerde inanmanızın faydası olmayacaktır.
Osman Aydoğdu mu diyerek Mehdi as’ı inkar edenler, siz inanamasanız da, Rabbimiz c.c Osman Aydoğdu adındaki şahsı Muhammed Mehdi adıyla, Nebi vasfıyla vazifelendirmistir.
Evet, Osman Aydoğdu Rabbimiz’in c.c Muhammed Mehdi adıyla vazifelendirdiği kulu ve elçisidir.
Muhammed Mehdi (Osman Aydoğdu), 1976 yılında Peygamberimiz’in (s.a.v.) “Mağrib memleketlerinde doğacak” hadis-i şeriflerinde de buyurduğu üzere Sakarya (Kuzuluk)’da doğmuştur. 27-28 yaşlarına kadar, babasının kendine verdiği Osman Aydoğdu adıyla insanlar arasında yaşamıştır. 27-28 yaşlarında, 2004 yılının ramazan ayından itibaren, Rabbimiz (c.c.)’in vahyiyle; yaklaşık yedi ay içerisinde Muhammed Mehdi (a.s.) olduğunu bilmiştir. Allah’ın (c.c), insanlar arasından kendisini seçip Muhammed Mehdi adıyla, nebi vasfıyla vazifelendirmesinden yedi yıl sonra da Rabbimiz (c.c.)’in emriyle; Peygamberimiz (s.a.v.) döneminde olduğu gibi birer birer, önce ailesinden ve yakınlarından başlayarak, Allah’ın(c.c.) emrini tüm insanlığa tebliğe devam etmektedir.
Ey türlü iftiralarla insanları Allah’ın c.c yolundan saptırmaya çalışanlar, hepiniz inkar etseniz de Osman Aydoğdu , Rabbimiz’in c.c Muhammed Mehdi adıyla vazifelendirdiği kulu ve elçisidir. Rabbimiz c.c şahidimizdir. Şahit olarak ALLAH c.c yeter. Rabbimiz c.c gerçeği görebilmeyi, ölmeden uyanabilmeyi nasip etsin.

0 Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir