Dünyadan geçemeyen, nefsinden geçemeyen, hiç bir zamanda Allahın (c.c) Elçisine iman edemez..

Peygamberimiz s.a.v “dünya sevgisi bütün kötülüklerin başıdır”, “dünya bir çöplüktür, bir leştir.” “Sakın ha dünya sizi aldatmasın” buyurduğu gibi bir çok hadis-i şeriflerle insanları dünya ufkundan, ahiret ufkuna yönlendirmeye çalışmış. Rabbimiz c.c  “Ey insanlar! Haberiniz olsun ki, Allah’ın vaadi muhakkak haktır. Sakın bu dünya hayatı sizi aldatmasın,…” (FATIR/5), “Ey Muhammed! Sen onlara dünya hayatının misalini ver. Dünya hayatı, gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, bu su sayesinde yeryüzünün bitkileri (her renk ve çiçekten) birbirine karışmış, nihayet bir çöp kırıntısı olmuştur. Rüzgarlar onu savurur gider. Allah her şeye muktedirdir. (KEHF/45)” gibi bir çok ayet-i celile ile dünyanın gelip geçici olduğunu, çok kısa olduğunu ve asıl olanın ahiret yurdu olduğunu buyurmuştur.

Peygamberimiz s.a.v’in, Sahabe-i Kiram’ ın, ve Hz. Mevlana, Hz. Yunus Emre, Hz. Bediüzzaman Sait Nursi gibi bir çok evliyanın hayatlarına baktığımızda; dünyayı hiç sevmediklerini, dünyanın süsünden ve aldatmacasından, boş ve maliyane işlerinden kaçtıklarını, çok açık görmekteyiz. Rabbimizin c.c  ayet-i celilesinde net bir çizgiyle vurgulayıp, buyurduğu “İşte onlar, âhirete karşılık dünya hayatını satın almış (tercih etmiş) kimselerdir. Bu yüzden onların azabı hafifletilmez, onlara asla yardım da edilmez.”

Bakara Sûresi / 86.Ayet gibi bir çok ayet-i celileye rağmen, Peygamberimiz s.a.v kıyamete en yakın zamanda insanların Allahtan c.c ve ahiret ufkundan uzaklaşacağını, dünyaya meyledip, dünyayı sevip, dünyalık uzun emellerle, oyun oyalanma içerisinde bir hayat yaşayacaklarını haber vermiştir. 

Rabbimiz c.c ayet-i celilesinde, Onlar (o küfre sapanlar), dinlerini bir eğlence ve oyun yaptılar ve dünya hayatı da kendilerini aldattı. (İşte onlar) bugünlerine kavuşacaklarını unuttukları ve âyetlerimizi bilerek inkâr ettikleri gibi bugün biz de (ceza içinde) onları unutur (terk eder)iz. Buyurduğu üzere bu gün; bu ahir zamanın, kıyamete en yakın zamanın içerisinde yaşayan ve Peygamberimiz s.a.v in müjdelediği Muhammed Mehdi a.s ‘ı da yalanlayıp, dinlerini oyun eğlence haline getirenler ve dünya hayatı kendilerini aldatan kimseler; kendileri aldandığı gibi bir çok insanında aldanmasına vesile olarak büyük bir vebali üstlenmektedirler. 

İnsanları dünyaya meyletmeye davet eden, dünyalık uzun emeller peşinde koşmak için insanları “müslüman zengin olacak, çalışın kazanın” gibi yalanlarla bu dehşetli fitnenin içine çeken, adıyla da toplumun ileri gelen bu sözde alim, hakikatte cahil olan insanların şerrinden Rabbimiz c.c bizleri muhafaza eylesin.

İşte bütün elçiler nasıl ki insanları dünyadan vazgeçip ahiret ufkuna yöneltmişse, bu gün Muhammed Mehdi a.s da tıpkı Peygamberimiz s.a.v’in yaptığı gibi insanları dünyadan, dünyalık ufuklardan vaz geçip, nefislerimizin her türlü arzu, istek ve hevalarından vazgeçip, Allah’a c.c yönelmeye, yalnız Allah c.c için yaşan bir kul olmaya, dünya müminin zindanıdır. Hadisinin sırrıyla dünyayı zindan bilmeye, Rabbimizin c.c  İnsanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Buyurduğu ayetin sırrıyla yalnız Allah’a c.c kulluk etmeye davet ediyor. Dünyayı seven, dünyayı isteyen, tercihini dünyadan yana kullanan asla hiç bir dönemde gönderilen elçiye iman edememiştir. Allah’ c.c seven, ahireti isteyen, tercihini ahiret yönünde kullanan herkes Rabbimizin c.c gönderdiği elçisine, Muhammed Mehdi a.s’a iman edecekler…

Yunus Kapoğlu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You May Also Like