Ayet-i celileleri ve Hadis-i şerifleri tevil eden her insana, kalbinde eğrilik var demek, çok büyük vebaldir

Âl-i Imrân Sûresi / 7.Ayet-i celileyi delil gösterip Ayet-i celileleri ve Hadis-i şerifleri tevil eden her insana, kalbinde eğrilik var demek, çok büyük vebaldir.


Sana Kitab’ı (Kur’an’ı) indiren O’dur. Onun bir kısmı muhkem (açık ve kesin) âyetlerdir ki onlar Kitab’ın anası (temeli)dır, bir kısmı da müteşâbih âyetlerdir.
İşte kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve (kendi arzularına göre) yorum yapmak isteyerek, onun müteşâbih olanlarına uyarlar. Halbuki onun yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da: “Ona inandık, hepsi  katındandır.” derler. (Bunu) akl-ı selîm sahiplerinden başkası düşünemez. (Âl-i Imrân Sûresi 7.Ayet)

Açıklama;
Müteşâbih: Lügatte, birbirine benzeyen demektir. Terim olarak anlamı birden fazla olup, zâhir (dış) mânâsıyla tam anlaşılamayan yada birçok anlama gelme ihtimali olup bunlardan birini tercihte zorluk olan kelime ve kelâmdır. Bunlar Hurüf-u Mukatta’alar “Elif lâm mîm, Tâhâ” gibi.. Allah’ın “eli”, “yüzü”, “rızası”, “cennet ve arş” gibi ifadeler ve “basîr ve kadîr” gibi sıfatlar da örnektir.

Muhkem Ayetleri(namaz, oruç, kurban, hac v.s) terkedip, islam akâidine ters bir hayat yaşayıp sonrada müteşabih ayetleri kendi nefsine uyduranları Rabbimiz c.c  bu Ayet-i celileyle işaret etmiştir.

Müteşabih ayetleri tevil eden her insana, kalbinde eğrilik var demek, çok büyük vebaldir. Çünkü Peygamber efendimiz s.a.v, Sahabeler, Tabiin, Muctehidler, Muceddidler müteşabih olan(teşbih içeren) Ayet-i celileleri ve Hadis-i Şerifleri tevil etmişlerdir. Bu ayeti nefsine göre yorumlayanlara soruyorum; Peygamber efendimiz’in s.a.v ve Sahabelerin Mucedidlerin kalbinde eğrilik mi vardı? Bu tür sözlerle çok büyük vebal aldığınızın farkında mısınız?

Rabbimiz c.c Ayetinde  “Allah’ın ipine sımsıkı sarılın”  buyurmuştur.
 Ebu Said el-Hudrî Hazretlerinden rivayet edildiği üzere Allah Resûlü şöyle buyurmuştur:
“Gökten yeryüzüne indirilmiş olan hablullah (Allah’ın ipi), Allah’ın kitabıdır.”

Adiyat süresinde geçen Ayet-i celilede “Andolsunki o koştukça koşanlara” kavli ile Hz.Ali develerin kasdedildiğini söylemiştir.
Hz. Abbas’da at olduğunu söylemiştir.

Müteşabih olan(Teşbih içeren)hadis-i şerifler:
(Cennet kılıçların gölgesi altındadır.) [Müslim] (Cihad eden mümin Cennete gider.)
(Allahü teâlâ gece sabaha doğru yer semasına iner.) [Buhari] (Rahmeti iner)
Peygamber efendimiz s.a.v, Sahabeler, Tabiin, Müctehidler, Müceddidler daha birçok Ayet-i celileyi ve Hadis-i şerif-i tevil etmişlerdir.

Peygamber efendimiz s.a.v Muhammed Mehdi a.s’ı aşağıdaki  hadis-i şeriflerle haber vermiştir.

“Mehdi Aleyhisselam’da; Peygamberlerin alameti vardır.”,

“Başı’nın üstünde melek olacak”,

“Ona ilmi Allah c.c verecek”,
“O islamı özüne döndürecek”.

Peygamber efendimiz’in s.a.v müjdelediği, Rabbimiz’in c.c Nebi vasfıyla vazifelendirdiği, Muhammed Mehdi a.s Rabbimizin c.c verdiği ilimle Ayet-i celileri ve Hadis-i şerifleri özüne uygun açıklamıştır, açıklamaya devam etmektedir.

Muhammed Mehdi a.s’a inananlar olarak, Rabbimizin c.c indirdiği bütün Ayet-i celilelere (muhkem-muteşabih) iman ettik. Biz Muhkem ayet-i celilelerle amel ediyoruz.(namaz, oruç, zekat, hac, kurban..) gibi farzları yerine getiriyoruz. Muhkem Ayet-i celileleri yaşadığımıza Allah c.c şahittir. Müteşabih olan bütün ayetlere de imanımız tamdır. Rabbimiz c.c bizlere islami özüyle yaşamayı da nasip ediyor elhamdülillah..

Kulfani Rabbinekul

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You May Also Like

Güzeldir

Batılı yok sayıp daHak olana koştun ise,Putlarını yıkıp daBİR olanı seçtin ise,Yolun da güzeldir, yürümek de. Aczinle yalvarıp…
Devamı