Mehdi AS'ı karalamak için Mahmud Efendiyi kullanan Sahte Mahmud Efendiciler - UYANIN, AYDOĞDU

Mehdi AS'ı karalamak için Mahmud Efendiyi kullanan Sahte Mahmud Efendiciler - UYANIN, AYDOĞDU

Ehli sünnet muhafızları adı altında Mahmud efendi yi kullanıp Mehdi Aleyhisselam'ı karalamaya çalışan sahte Mahmud efendi ciler

Yazının Devamı
Mehdi AS'ı karalamak için Mahmud usta Osman oğlunu Efendiyi kullanan Sahte Mahmud Efendiciler - UYANIN, AYDOĞDU

Mehdi AS'ı karalamak için Mahmud usta Osman oğlunu Efendiyi kullanan Sahte Mahmud Efendiciler - UYANIN, AYDOĞDU

Mehdi Aleyhisselam ı karalamak için Mahmud Efendiyi kullanan Sahte Mahmud Efendiciler

Yazının Devamı
Sahte Mehdi Diyen Mahmut Efendiciler UYANIN, AYDOĞDU

Sahte Mehdi Diyen Mahmut Efendiciler UYANIN, AYDOĞDU

Ehli sünnet muhafızları adı altında Mahmud efendi yi kullanıp Mehdi Aleyhisselam'ı karalamaya çalışan sahte Mahmud efendi ciler

Yazının Devamı

Sahte Mehdi Diyen Mahmut Efendiciler

Ehli sünnet muhafızları adı altında Mahmud efendi yi kullanıp Mehdi Aleyhisselam'ı karalamaya çalışan sahte Mahmud efendi ciler

Yazının Devamı
EHLİ SÜNNET BİRLİĞİ ADIYLA ORTAYA ÇIKIP, EHLİ SÜNNETE KÜFREDEN SAHTEKAR, ŞARLATANLARA  DİKKAT!

EHLİ SÜNNET BİRLİĞİ ADIYLA ORTAYA ÇIKIP, EHLİ SÜNNETE KÜFREDEN SAHTEKAR, ŞARLATANLARA DİKKAT!

Son dönemde,. Sürekli Sosyal Medya da bu yüzyılda gelmeyecek gibi ifadelerle gökte Allah c.c, yerde biz edasıyla Allah'ın yüzyılına ipotek koymaya cüret edecek kadar ileri giden ve türlü iftiralarla insanları Allah'ın c.c yolundan alıkoymaya çalışanlara Dikkat Edelim.

Peygamberimiz (sav)'in "Şüphesiz ki Allah her yüzyılın başında bu ümmete dini işlerini yenileyecek bir müceddid gönderecektir" hadisine dayanarak Mehdi as'ın Bu Yüzyılda gelmeyeceğini söyleyip Allah'ın c.c yüzyılına ipotek koyma cüretini gösteren ve insanları Allah'ın c.c yolundan alıkoymaya çalışan nasipsizler, siz inkar etsenizde Mehdî Aleyhisselâm zuhur etmiştir. Şahidimiz Rabbimiz'dir c.c.

Yazının Devamı
Muhammed Mehdi Aleyhisselam

Muhammed Mehdi Aleyhisselam

Muhammed Mehdi Aleyhisselam

Geçmiş peygamberlere biz seni görmeden sevdik diyenler, kendilerine gelen elçiyi, yalanlayıp, alay ettiler.


Yazının Devamı
Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Bir tarafta "Mü'minler, ancak gayba inanır" ayetine rağmen ebu cehiller gibi "melekleri getir, dağları yürüt, inanalım" diyerek gaybı kaldıran mucizeler bekleyenler. Diğer tarafta iman edip, Rabbimiz'in (c.c.) rahmetiyle bir çok mucize gören sahabeler.


Yazının Devamı
Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Rabbimiz'in (c.c.) hidayetiyle, sonsuz karanlıktan, sonsuz aydınlığa ulaşanlar.


Yazının Devamı
Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

De ki: "Size sadece bir tek öğüt vereceğim: Allah için ikişer ikişer ve(ya) teker teker kalkın, sonra iyice düşünün. Arkadaşınızda hiçbir cinnet (eseri) yoktur. O, sizi şiddetli bir azap öncesinde uyarandan başkası değildir."


Yazının Devamı
Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Ezelde takdir edilmiş olan sözün ortaya çıkış vakti gelince, Rabbimiz (c.c.), kulunu insanlar arasından seçip, elçisi olarak vazifelendirdi.

Yazının Devamı
Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

"Onu dinlemeyin", "bize uyun", "günahlarınızı biz yüklenelim" diyerek insanları, Allah'ın (c.c.) yolundan alıkoyanlar.


Yazının Devamı
Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Kim bunlar? önce Rasullah'a s.a.v. hakaret ettiler, hadisleri inkar ettiler, şimdi de Allah'ın (c.c.) ayetlerini inkara kalktılar.

Yazının Devamı
Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Bütün alametlerin apaçık yaşandığı, Mehdi a.s.'ın zuhur ettiği günümüzde, "Mehdi a.s.'ı beklemeyin", "bu yüzyılda gelmeyecek" gibi sözlerle Mehdi a.s.'ın varlığını gizlemeye ve yalanlamaya çalışanlar, ne kadar uğraşırsanız da Allah'ın c.c. emri geldi, artık Allah'ın c.c. emrini geri çeviremezsiniz.

Yazının Devamı
Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

"Mehdi a.s. döneminde bu teknoloji olmayacak!" diyenler, DİKKATLE DİNLEYİN

Yazının Devamı
Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Kendi yanlarındaki bilgilerle şımarıp, elçileri inkar edenler.

Yazının Devamı
Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

İslam garip başladı, başladığı gibi yine garip olacak, o gariplere müjdeler olsun.

Yazının Devamı
Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu
Dünya zemininde Allah'ın c.c. huzurunda yaşayan elçiler ve inanlar


Yazının Devamı
Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Biz insanları cennete cağırıyoruz, onlar bizi ateşe çağırıyor.


Yazının Devamı
Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Muhammed Mehdi a.s.'ın zuhur etmiştir, Güneş batıdan doğmuştur.

Ey insanlar, Mülkün tek sahibi olan Rabbimiz c.c., rahmetiyle, Peygamber Efendimiz'i sav kitapla gönderilen peygamberlerin sonuncusu olarak vazifelendirdikten sonra, kıyamete yaklaştığımız bu zamanda da Muhammed Mehdi a.s'ı, Peygamber Efendimiz'i sav tasdik eden, nebi olarak vazifelendirmiştir. Mehdi as'ın nebi vasfıyla zuhuru güneşin batıdan doğuşudur. Muhammed Mehdi as'ın, Rabbimiz'in cc vahyiyle, tebliğ metninde ortaya koyduğu delillerden sonra, Güneşin olağan haraketinin aksine (tersten) batıdan doğacağını söyleyenlere Muhammed Mehdi as ın cevabıdır.

Yazının Devamı
Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Rabbimiz (c.c.)'in, Kur'an-ı Kerim'de haber verdiği Muhammed Mehdi (a.s.)'ın gelişine işaret eden ayetlerden bazıları şunlardır;


Yazının Devamı
Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu kimdir

Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu kimdir

Peygamberimiz (s.a.v.)'in; "Medine'den çıkacak, Mekke'den çıkacak, şarktan(doğu tarafından) çıkacak" gibi zamanımıza ulaşan hadislerle geleceğini haber verdiği Muhammed Mehdi (a.s.), Türkiye'de (Sakarya Kuzuluk'ta) doğmuş, Rabbimiz (c.c.)'in kendisini insanlar arasından seçip vazifelendirmesinden sonra, otuz beş yaşlarında, 2011 yılında, önce ev halkına tebliğ yaptıktan bir müddet sonra Medine'ye oradan Mekke'ye giderek vazifeye başlamış, ardından Türkiye'ye dönmüş; tebliğlerle ve mücadelelerle geçen yılların ardından Türkiye'den, İslâm'ın (hilafetin) battığı yer olan İstanbul'dan (ikinci Medine'den) zuhur etmiştir(tamamen ortaya çıkmıştır). Halen başta İstanbul olmak üzere tebliğin ulaştığı her yerde; insanlığı, İslâm'ın özüne, Allah'ın (c.c.) birliğine davet etmek, Allah'ın kitabını (Kur'an-ı Kerim) hakim kılmak gayesiyle, inananlarla beraber Rabbimiz (c.c.)'in emrini bütün insanlığa tebliğ vazifesine devam etmektedir.

Yazının Devamı
Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu Nebidir

Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu Nebidir

Rabbimiz (c.c.)'in, Ahzab suresinde (40. ayet) "Muhammed, adamlarınızdan hiçbirisinin babası değildir; fakat o Allah'ın Resûlü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir." buyurması, bununla beraber Muhammed Mehdi'nin Nebi vasfıyla zuhuru, insanlık için bir imtihan vesilesi olmuştur. Muhammed adı, hem Peygamberimiz (s.a.v.)'in hem Mehdi (a.s.)'ın Rabbimiz (c.c.) katındaki adıdır.

Yazının Devamı
Mehdi (a.s.) Ben Mehdiyim Demiyecek Sorusunun Cevabı

Mehdi (a.s.) Ben Mehdiyim Demiyecek Sorusunun Cevabı

Sen Hz. Mehdi’sin” dediklerinde o kabul etmeyecek…”
(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Beklenen Hz. Mehdi’nin Alametleri, s. 40)

Kendisine “senin ismin budur, babanın ismi şudur, alametler sende mevcuttur” diyecekler, ancak o yine kabul etmeyecek…”
(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Beklenen Hz. Mehdi’nin Alametleri, s. 40)

Hz. Mehdi’ye, Deccaliyet’e ve dinsizlerin zulmüne karşı bizi korumazsan bütün günahımız ve dökülen kanlarımız boynunda olsun” diyecekler. Bu konuşmadan sonra (manevi sorumluluk almamak için) Hz. Mehdi manevi liderliği kabul edecektir.”

Yazının Devamı
Dabbetül arz Kimdir (Mehdi Aleyhisselam)

Dabbetül arz Kimdir (Mehdi Aleyhisselam)

Peygamberimiz sav "Mehdi a.s.'ın başında bir sarık bulunacak, bu sarığın içinden bir adam çıkıp Mehdi'yi göstererek şöyle haykıracak: 'İşte Allah'ın halifesi Mehdi! Ona uyunuz!'" buyuruyor. Mehdi a.s.'ın sarığının içinden çıkacak adam dabbetü'l arzdır. Sarık başa, baş da akla ve ilme işaret ettiği üzere sarığın içinden yani Mehdi a.s.'ın başından yani ilminden Mehdi a.s.'ın dabbetü'l arz olduğu ortaya çıkmıştır.

Yazının Devamı
Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu Nebidir

Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu Nebidir

Her peygamber gibi, melek araciligiyla ilmi Allah cc tan alan,

Her peygamber gibi Allah cc in ıslah ettiği,
Her peygamber gibi masum olan,
Her peygamber gibi adı peygamberlerin suhufunda geçen,
Yine her peygamber gibi, nübüvvet mührü olan ve İsa as mada imam olacak olan Muhammed Mehdi as min nebi olmadığını söylemek, bir insani bütün vasiflariyla özellikleriyle anlatıp, sonrada hayır o bir insan değildir demekten farksızdır. Şahit olarak Allah cc yeter.

Yazının Devamı
Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Muhammed Mehdi Aleyhisselam Osman Aydoğdu

Muhammed Mehdi, 1976 yılında Peygamberimiz'in (s.a.v.) "Mağrib memleketlerinde doğacak" hadis-i şeriflerinde de buyurduğu üzere Sakarya (Kuzuluk)'da doğmuştur. 27-28 yaşlarına kadar, babasının kendine verdiği Osman Aydoğdu adıyla insanlar arasında yaşamıştır. 27-28 yaşlarında, 2004 yılının ramazan ayından itibaren, Rabbimiz (c.c.)'in vahyiyle; yaklaşık yedi ay içerisinde Muhammed Mehdi (a.s.) olduğunu bilmiştir. Allah'ın (c.c), insanlar arasından kendisini seçip Muhammed Mehdi adıyla, nebi vasfıyla vazifelendirmesinden yedi yıl sonra da Rabbimiz (c.c.)'in emriyle; Peygamberimiz (s.a.v.) döneminde olduğu gibi birer birer, önce ailesinden ve yakınlarından başlayarak, Allah'ın(c.c.) emrini tüm insanlığa tebliğe devam etmektedir.

Yazının Devamı