KİŞİSEL NOT

Ey kul! Aynaya bak. Ten gözüyle Görebildiğin fani olan, göremediğin baki olandır.Sözü arif olan anlar. Arif'e tarif gerekmez.

DAVA ERİ OLMAK

Bizleri davası üzere yürüten, davanın sahibi ve bu davayı sonuca vardıracak olan Rabbimiz' dir. (c.c) Madde ve mana aleminde ne varsa bütün herşey ona aittir. 

Mal, mülk, ilim, makam, mevki hepsi Allah' ındır. (c.c) Herşeyin sahibinin, Rabbimiz (c.c) olduğunu bilenler, benliğini nefsini farkedenler, ilmin kibrine, makamın kibrine, çokluğun kibrine, malın kibrine kapılmazlar. 

Yazının Devamı

İman et Rabbini c.c manevi ayın'a

Deccalden habersiz ilim beyleriBakın, deccalin yaptığı büyük yayınaFitne yayıyor sokaklara ,bir bir evlereZehir döküyor ,çorbana helal çayınaKuzu postunu giymiş , kurt sürüleriBas istiyor,çağdaşlık denen,gizli mayın'aKafirin Zulmünden, bunalan gönülSabret,yaşadığın,her güne, geçen ay'ınaRaabbimizin c.c Mehdi a.s imtihanındanİman düşsün senin, bugün payınaAlimi,cahili,ağası,beyi iman et! İman et!Güvenme, çok olan, kıymetsiz sayı'naKur'andan, sünne Yazının Devamı

Ben Müslümanım Dersin

Riyayı huy edinip, "Ben Müslüman'ım" dersin. Büyüklük taslayarak, benliğini güdersinKibir elbisesini, türlü türlü giyersin. Unutma gafil insan! yaratılmış beşersin.Allah'ın c.c huzurundan, kaçar gibi gidersin. Dünyalık çıkar için kapı kapı gezersinMakam sahiplerine, methiyeler dizersin. Menfaat nerde ise, o kapıyı seçersin.Rabbine asi olup her türlü haram yersin . Tesbih ile faizi, aynı elle çekersinDilin Yazının Devamı

Bir Kuru Başımız Var

Kutlu yol da aklanan, bir avuç saçımız var.İsyanlar da saklanan, bir damla yaşımız var.İmtihana katlanan, gerçekten kaçımız var ?Rabbimiz'e (cc.) adanan, bir kuru başımızvar.İstiğfarla paklanan, bir tutam aşımız var. İnkarcıya saplanan, çatılmış kaşımız var. İblislerce taşlanan, bir avuç aklımız var.Kutsi elde sallanan, bir kuru başımız var.Ezelinde canlanan, ulvi bir sözümüz var. Aczimizle alçaIan, arınmış sözümüz var. Edebiyle arlanan, hak ile Yazının Devamı

Kutlu Peygamber Muhammed s.a.v

Küfredenler inkar etse de kutlu Peygamber Muhammed'i (s.a.v.), Rabbim (c.c) vahyiyle indirmiş O'na yüce rehberi, Meclisinde temizleyip arındırmış putperest Ömerleri, Sahabe eylemiş taş kalpli müşrikleri. Kulfani Madde onun gölgesiyse , Mana onun aslıdır . Görünen onun misaliyse, Görünmeyen kemalidir. Kulfani Yazının Devamı

KUR’ANI KERİMDE VE HADİSİ ŞERİFLEDE ,MÜTEŞABİH,TEŞBİH

Kur’anı kerimde ve hadisi şeriflerde Birçok kelimenin bir hakiki manası, bir de, kinaye mecaz manası vardır. Kinaye ile gerçek mana anlatılmaya çalışılır. Kur’an-ı kerimde bulunan mecaz içeren ,tesbih içeren Müteşabih âyetlere görünen manayı vermek çok yanlış olur. Özellikle Allahü Teala ’nın zatı ve sıfatları ile ilgili müteşabih(teşbih)ler daha önemlidir.Bu gibi Ayetlere okunduğu gibi (zahirine bakarak) inanmak, insanı küfre götürebilir. En doğ Yazının Devamı

Ayet-i celileleri ve Hadis-i şerifleri tevil eden her insana, kalbinde eğrilik var demek, çok büyük vebaldir.

Âl-i Imrân Sûresi / 7.Ayet-i celileyi delil gösterip Ayet-i celileleri ve Hadis-i şerifleri tevil eden her insana, kalbinde eğrilik var demek, çok büyük vebaldir.Sana Kitab’ı (Kur’an’ı) indiren O’dur. Onun bir kısmı muhkem (açık ve kesin) âyetlerdir ki onlar Kitab’ın anası (temeli)dır, bir kısmı da müteşâbih âyetlerdir.İşte kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve (kendi arzularına göre) yorum yapmak isteyerek, onun müteşâbih olanlarına uya Yazının Devamı

Muhammed Mehdi aleyhisselam

  Yazının Devamı

KUDÜS HASSASİYETİMİZ

KUDÜS, biz müslümanların bir azası gibidir. KUDÜS, et ile kemiğin birbirine bağlı olduğu kadar müslümanların ayrılmaz parçası İslam aleminin manevi bağıdır. Sonuna kadar mücadele üzerimize vazifedir. Allah'ın c.c ve Rasulü'nün emanetidir. Emaneti korumak ümmetin üzerine yükümlülüktür.Bunlarla beraber biz de ümmeti Muhammed olarak,aynaya bakıp kendimizi görmeliyiz. Faiz, riya, zina, yalan, dünya sevgisi,tefecilik üzerimize yapışmış. Bu haramları n Yazının Devamı

Okuma yazma bilmeyen peygamberimiz.

Rabbimiz c.c bizleri yaşamadığımızı yazmaktan muhafaza etsin. Peygamber Efendimiz(s.a.v) okuma yazma bilmeyen biriyken Rabbimiz(c.c) ilk ayet-i celilesinde ‘’oku yaradan Rabbinin adıyla oku’’ diye buyurdu... Peygamber Efendimiz hangi kitabı okudu? Zahir gözle baktığımızda bir kitap okuya bilir miydi? Rabbimiz O'na batıni bir ilim vererek Kainat kitabını okumayı, Rabbini bilmeyi tanımayı nasıp etti. Bu yüzden Rabbimiz c.c Ayet-i celilesinde; İş Yazının Devamı